quinta-feira, 27 de agosto de 2015

Kazuhiko Shimamoto confirmado como design dos monstros em Kamen Rider Ghost

Trabalhos de Shimamoto
 Skull man, 
G Gundam,
 Blue Blazes, 
Honõ no Tenkõsei,
Kaze no Senshi Dan, 
Nine in Adversity, 
Mubou Captain, 
Otoko no Ichimai Red Card,
Gekitou, Moeru V, 
Insider Ken, 
Wonder Bit, 
Chousensha,
 Onsen Man, 
Brazil Kara no Tegami,
Totsugeki Wolf, 
Battle Thunder, 
Moeyo Pen,
Shin Hoero Pen, 
Shinseiden Megashiddo, 
Kamen Rider ZO,
Kamen Rider Black part X Imitation 7, 
Moeru!! Joshi Pro-Wrestling, 
The Shimamoto,
Dainetsugen, Despai, 
Mega mega Miina,
Hoono no Ninja Man, 
Hoono no Nobunaga Sengoku Gaiden,
Kamen Boxer, 
Nagareboshi no Jackel, 
Hoono no Fudekon,
Hoono no Fudekon Nino Kobushi, 
Insider Ken,
 Skull Man,
Manga Nihon no Keizai, 
Anime Tenchou,
 Takyuu Shachou,
Moero!! King of heart Kidou Butou Den G Gundam,
Battlefield, 
Samurai Spirits, 
Samurai Spirits 4, 
Aoi Honô

Nenhum comentário: