quinta-feira, 22 de outubro de 2015

Uma última aventura para Kamen Rider Drive


Está marcado para dia 12 de dezembro de 2015 o próximo longa-metragem de Kamen Rider Drive, intitulado como Kamen Rider Ghost e Drive: Super Movie War Genesis.

É o sétimo filme do gênero "war" e trata-se de uma aventura conjunta do atual Kamen Rider (Drive) com o próximo (Ghost).


SINOPSE
Drive e Ghost são pegos por uma distorção no espaço-tempo e lançados uma década atrás.
Takeru (Kamen Rider Ghost) encontra seu pai e Shinnosuke (Kamen Rider Drive), Roidmudes destruídos no presente.

ELENCO


Takeru Tenkuji/Kamen Rider Ghost: Shun Nishime
Shinnosuke Tomari/ Kamen Rider Drive: Ryoma Takeuchi
Makoto Fukami / Kamen Rider Specter: Ryosuke Yamamoto
Chase / Kamen Rider Chaser: Taiko Katono
Go Shijima / Kamen Rider Mach: Yuu Inaba
Akari Tsukimura: Hikaru Osawa
Kiriko Shijima: Rio Uchida
Onari: Takayuki Yanagi
Rinna Sawagami: Rei Yoshii
Kyu Saijo: Kenta Hamano
Genpachirou Otta: Taira Imata
Shibuya: Takuya Mizoguchi
Narita: Reo Kanshuji
Roidmude cérebro: Shota Matsushima
Roidmude médica: Fumika Baba
Roidmude coração: Tomoya Warabino
Aran: Hayato Isomura
Homem misterioso: Yoshiyuki Morishita
Ryu Tenkuji: Kazuhiko Nishimura
Senhor cinto (voz): Chris Peppler
Yurusen (voz): Aoi Yuki
Vozes: Yasuhiro Takato
Hermit: Naoto Takenaka
Jun Honganji: Tsurutaro Kataoka

Direção: Osamu Kaneda
Concepção original: Shotaro Ishinomori
Roteiro: Makoto Hayashi
Diretores de ação: Hirofumi Ishigaki, Tsuyoshi Miyazaki
Diretor de efeitos especiais: Hiroshi Butsuda
Músicas: Sakabe Tsuyoshi, Shuhei Naruse, Nakagawa Kotaro

Distribuição: Toei Company

Nenhum comentário: